Nova Skills
Walne zgromadzenia akcjonariuszy i zgromadzenia wspólników – zwoływanie, organizacja, przebieg, tworzenie dokumentacji
KORZYŚCI
Celem warsztatów jest kompleksowe przygotowanie uczestników do zwoływania, organizacji, prowadzenia oraz przygotowywania dokumentacji z walnych zgromadzeń akcjonariuszy i zgromadzeń wspólników zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.
PROGRAM
DOKUMENTY USTROJOWE I ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE SPÓŁEK
 • Kodeks spółek handlowych – podstawowe zasady funkcjonowania spółek
PODSTAWY DZIAŁANIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ
 • Umowa spółki z o.o., statut spółki akcyjnej.
 • Umowa wspólników i jej znaczenie w prawie polskim. Najczęstsze wątpliwości i pułapki
 • Umowy dotyczące innych spółek – cywilnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej.
 • Regulacje wewnętrzne spółek – regulaminy
 • Regulamin zarządu
 • Regulamin rady nadzorczej
 • Regulamin zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia
 • Regulamin organizacyjny i inne regulaminy, procedury oraz instrukcje.
WZAJEMNE RELACJE ORGANÓW SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ
 • Zasady powoływania członków zarządu / rady nadzorczej
 • Wygaśnięcie mandatów członków zarządu / rady nadzorczej
 • Praktyczne aspekty współpracy organów spółek:, udzielenie i cofnięcie absolutorium, zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia
ZARZĄD JAKO ORGANIZATOR POSIEDZEŃ ORGANÓW SPÓŁKI
 • Zwoływanie i organizacja posiedzeń: zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia, zarządu, rady nadzorczej: przepisy KSH, przepisy wewnętrzne, zakazy i warunki zwoływania posiedzeń.
 • Uchwały zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia, zarządu, rady nadzorczej, przykłady: najczęstsze błędy i pułapki.
ZWOŁYWANIE ZGROMADZEŃ
 • Sposoby zwoływania WZA/ZW
 • Czy można odbyć zgromadzenie bez zwoływania?
UCZESTNICY I PEŁNOMOCNICY
 • Kto może brać udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy/Zgromadzeniu Wspólników?
 • Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu
 • Dokumenty potwierdzające prawo do udziału w obradach
 • Wyłączenia prawa głosu – podstawowe przepisy
 • Zakres prawa głosu, ewentualne ograniczenia
 • Skutki głosowania przez pełnomocnika niezgodnie z instrukcją
 • Rezygnacja z wykonywania prawa głosu
 • Zakaz głosowania przez pełnomocnika – czy to dopuszczalne?
 • Odwołanie pełnomocnictwa do reprezentowania na WZA/WZ
 • Umowy akcjonariuszy co do wykonywania prawa głosu-dopuszczalność, skutki naruszenia
PROTOKÓŁY Z POSIEDZEŃ
 • Rola protokołu
 • Kto podpisuje i przechowuje protokół
 • Omówienie wzorów protokołów: protokół z posiedzenia zarządu, protokół z posiedzenia rady nadzorczej, protokół z posiedzenia walnego zgromadzenia
DOKUMENTACJA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW / WALNEGO ZGROMADZENIA
 • organizacja Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników
 • treść ogłoszenia, projekty uchwał
 • walne zgromadzenie przez Internet
 • formy uchwał zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia
 • księga protokołów – zawartość, sposób prowadzenia
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
W ramach uczestnictwa zapewniamy również: materiały drukowane, lunch bufet, nielimitowany bufet kawowy (kawa, herbata, soki, woda, ciastka, owoce) oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć:
10:00 - 16:00

Miejsce:
Golden Floor Millenium Plaza
al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa
Wyświetl większą mapę
24.02.2016
Miejsce:
Warszawa
Kategoria:
BIURO ZARZĄDU
Przy zgłoszeniu 1 os.:
590.00 PLN + VAT
Przy zgłoszeniu 2 os. i więcej:
470.00 PLN + VAT

Eksperci
 Małgorzata Sudoł
Radca Prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 1998 roku wpisana na listę ... czytaj więcej
kontakt
Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
(22) 100 45 55
Polecamy także
11-12.12.2017
Warszawa
Kategoria: PROFESJONALNA ASYSTENTKA/OFFICE MANAGER
04.01.2018
Warszawa
Kategoria: PROFESJONALNA ASYSTENTKA/OFFICE MANAGER
13.12.2017
Warszawa
Kategoria: OCHRONA DANYCH
18-20.12.2017
Szczyrk
Kategoria: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI/SCRUM/AGILE