Nova Skills
Ochrona członków organów spółek prawa handlowego oraz innych przedstawicieli kadry kierowniczej przed odpowiedzialnością karną związaną z wykonywanymi funkcjami
W Polsce w 2011 roku stwierdzono popełnienie ponad 151 000 przestępstw gospodarczych. Natomiast w roku 2012 stwierdzono blisko 9 % wzrost wszczętych postępowań karnych gospodarczych. Badania roku 2013 pokazują, że około 50 % przestępstw wewnątrz organizacji zostało popełnionych przez członków kadry kierowniczej tych organizacji. Odpowiedzialność karna często przekłada się na obowiązek naprawienia szkody majątkowej wyrządzonej przestępstwem.

Cel szkolenia:
Minimalizacja ryzyka odpowiedzialności karnej za działania członków organów spółek prawa handlowego oraz pozostałych przedstawicieli kadry kierowniczej. Ochrona wizerunku menedżera i zarządzanej organizacji.
KORZYŚCI
Wykład odbędzie się w formie prezentacji, podczas której zostaną przedstawione uczestnikom szkolenia kazusy oraz orzecznictwo sądowe z zakresu spraw karnych gospodarczych. Trener odpowie również na zgłaszane przez uczestników szkolenia problemy oraz pytania. Pozostanie również do dyspozycji uczestników szkolenia w celu przeprowadzenia indywidualnych konsultacji.
PROGRAM
Harmonogram:
10:00 - 12:00 I Blok
12:00 - 12:30 przerwa, lunch
12:30 - 14:30 II Blok
14:30 - 15:00 przerwa, poczęstunek
15:00 - 16:30 III Blok

1) Niedopełnienie obowiązków i nadużycie uprawnień przez menedżerów.
 • Komu grozi odpowiedzialność karna za niegospodarność?
 • Nadużycie uprawnień przez menedżera lub niedopełnienie ciążących na nim obowiązków?
 • Spowodowanie przez menedżera znacznej lub wielkiej szkody majątkowej w majątku reprezentowanego przedsiębiorcy.
 • Działanie menedżera w ramach ryzyka gospodarczego a odpowiedzialność karna.
 • Co grozi za niegospodarność?
 • Jak minimalizować ryzyko odpowiedzialności karnej?
2) Wprowadzenie w błąd lub wykorzystanie cudzego błędu przez członków kadry kierowniczej w celu uzyskania korzyści majątkowej.
 • Komu grozi odpowiedzialność karna z tytułu oszustwa?
 • Kiedy menedżer wprowadza w błąd, a kiedy błąd wykorzystuje – czy niezapłacenie faktury jest przestępstwem?
 • Działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - zamiar sprawcy.
 • Co grozi za wprowadzenie w błąd kontrahenta lub wykorzystanie jego błędu.
3) Wiarygodność dokumentów a odpowiedzialność karna.
 • Czy każdy kto podpisze dokument jest wystawcą dokumentu?
 • Kiedy menedżer poświadcza nieprawdę w dokumencie – czy antydatowanie umowy jest przestępstwem?
 • „Sprzedam i kupię koszty” – czyli problem pustych faktur.
4) Zapobieganie nieświadomej legalizacji wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych transakcji.
 • Co to jest pranie pieniędzy?
 • Kto może być pociągnięty do odpowiedzialności za pranie pieniędzy?
 • Kiedy dochodzi do prania pieniędzy?
 • Czy tylko pieniądze mogą być prane?
 • Co to jest przestępstwo bazowe i kto może je popełnić?
 • Co grozi za pranie pieniędzy – czy przepadek pieniędzy jest gorszy od kary?
5) Obrona przed zarzutami ze strony wierzycieli.
 • Niezapłacenie wierzycielowi jako przestępstwo.
 • Przeniesienie majątku na innego przedsiębiorcę a odpowiedzialność karna.
 • Czym się może skończyć faworyzowanie wierzycieli?
 • Upadłość lub niewypłacalność a odpowiedzialność karna.
6) Przyjęcie korzyści w związku z pełnioną funkcją a odpowiedzialność karna
 • Korzyść majątkowa, korzyść osobista  lub obietnica ich przyjęcia.
 • Kiedy sprawca pełni funkcję publiczną?
 • Kiedy przyjęcie łapówki jest przestępstwem?
 • Wartość korzyści majątkowej a odpowiedzialność kara.
 • Łapówka za złamanie prawa, co za to grozi?
 • Uzależnienie dokonania czynności od łapówki.
 • Żądanie łapówki w zamian za dokonanie czynności.
7) Podanie nieprawdziwych danych podatkowych a odpowiedzialność karna.
 • Unikanie opodatkowania a odpowiedzialność karna.
 • Podszywanie się pod inną firmę.
 • Podanie nieprawdziwych danych podatkowych a odpowiedzialność karna.
 • Wprowadzenie w błąd organu podatkowego i narażenie na nienależny zwrot podatku skutkujące odpowiedzialnością karną
8) Ochrona przed odpowiedzialnością karną oraz obrona w sprawach karnych gospodarczych
 • Ugoda z organami ścigania jako podstawa uniknięcia lub zminimalizowania odpowiedzialności karnej – dobrowolne poddanie się karze i dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
 • Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa jako podstawa do uniknięcia odpowiedzialności karnej – co to jest czynny żal?
 • Jak bronić się w sądzie w sprawach karnych gospodarczych?
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

W ramach uczestnictwa zapewniamy również: materiały drukowane, lunch bufet, nielimitowany bufet kawowy (kawa, herbata, soki, woda, ciastka, owoce) oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć:

Dzień I - 10-16:30


Miejsce:
Gloden Floor Millenium Plaza
al. Jerozolimskie 123A
02-017 WarszawaWyświetl większą mapę
22.10.2014
Miejsce:
Warszawa
Kategoria:
Przy zgłoszeniu do 14 października 2014:
590.00 PLN + VAT
Później:
750.00 PLN + VAT

Eksperci
adw. Łukasz Chmielniak
Adwokat specjalizujący się w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych. Założyciel specjalistycznej kancelarii ... czytaj więcej
kontakt
Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
(22) 100 45 55
Polecamy także
12-13.07.2018
Sopot
Kategoria: OCHRONA DANYCH
16.08.2018
Warszawa
Kategoria: EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA
17.08.2018
Warszawa
Kategoria: EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA
23-24.08.2018
Sopot
Kategoria: PROFESJONALNA ASYSTENTKA/OFFICE MANAGER
11-12.10.2018
Warszawa
Kategoria: MENEDŻERSKIE