Nova Skills
Nowa ustawa o prawach konsumenta – nowe obowiązki sprzedawców i zasady rozpatrywania reklamacji
Nowa ustawa o prawach konsumenta implementuje do polskiego prawa dyrektywę unijną 2011/83 z 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów i wymaga od przedsiębiorców szeregu zmian.

Ustawa wprowadziła rewolucyjne zmiany przede wszystkim w zakresie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość a także w zakresie procedur rozpatrywania reklamacji. Zmiany te jak już wiadomo wzmacniają prawa konsumentów i nakładają na przedsiębiorców szereg nowych obowiązków, które wymuszają zmiany w zasadach prowadzonej dotychczas działalności.


Ustawa wchodzi w życie z dniem 25.12.2014. Z uwagi na skalę zmian warto się z nimi zapoznać już teraz.
KORZYŚCI
Podczas warsztatu przedstawimy aktualnie obowiązujące przepisy oraz procedury rozpatrywania reklamacji w kontekście zmian, które za sobą niesie nowa ustawa a także wskażemy nowe obowiązki i pokażemy jak dostosować procedury.

Uczestnicy nabędą rónież umiejętność rozpatrywania reklamacji, oceny zarzutów podnoszonych przez kupujących, dochodzenia roszczeń zwrotnych od własnych dostawców i producentów.
PROGRAM
Zasady reklamowania towarów w świetle nowej ustawy
 • Obrót konsumencki a obrót gospodarczy, pojęcie przedsiębiorcy i konsumenta.
 • Pojęcie wady i niezgodności towaru z umową, na czym może polegać. Rodzaje wad.
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza sprzedawcy wobec konsumenta, jej zakres.
 • Rękojmia a gwarancja, czym się od siebie różnią.
 • Kto może udzielić gwarancji, na jaki czas, w jakim zakresie?
 • Uprawnienia przysługujące z gwarancji. Forma gwarancji.
 • Postępowanie w przypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
 • Odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową.
 • Przesłanki wyłączenia odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową.
 • Terminy przy dochodzeniu roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, termin do zgłoszenia niezgodności, jej wykrycia.
 • Relacje pomiędzy sprzedawcami pośrednimi a sprzedawcami finalnymi w związku z zaspokojeniem roszczeń konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Problem roszczeń regresowych (hurtownik, producent, pośrednik itp.).
 • Przedawnienie.
 • Czy niezgodność towaru z umową można zgłaszać producentowi.
 • Na czyj koszt następuje wydanie rzeczy sprzedanej i transport.
 • Kto ponosi ryzyko zagubienia i zniszczenia przesyłki w czasie transportu.
 • Demontaż i ponowne zamontowanie rzeczy wadliwej.
 • Czy konsument może domagać się rozpatrzenia reklamacji pomimo braku paragonu?
Sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa w świetle nowej ustawy
 • Co to jest sprzedaż na odległość.
 • Co to jest sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa.
 • Pojęcie lokalu przedsiębiorstwa.
 • Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Jak liczyć terminy. W jakiej formie może to nastąpić.
 • Kiedy konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 • O czym należy informować konsumenta w przypadku umów zawieranych poza lokalem i na odległość.
 • Termin do zwrotu towaru w przypadku odstąpienia, zasady jego liczenia.
 • Na czyj koszt powinien nastąpić zwrot świadczeń.
 • Problematyka umów zawieranych przez telefon.
 • Problematyka umów zawieranych drogą elektroniczną.
 • Termin do zwrotu pieniędzy przez sprzedawcę.
 • Zasady pobierania od klientów opłat dodatkowych.
 • Świadczenie niezamówione a ryzyko sprzedawcy.
 • Dozwolone zbadanie rzeczy przesłanej konsumentowi na odległość a niedozwolone używanie rzeczy. Gdzie przebiega granica.
 • Co może zrobić sprzedawca, gdy klient przesyła mu rzecz używaną po odstąpieniu od umowy.
Zasady prowadzenia sklepów internetowych w świetle nowej ustawy
 • Zasady prowadzenia sklepów internetowych.
 • Co powinno znaleźć się na stronie internetowej sklepu, prowadzącego sprzedaż w formie elektronicznej.
 • Sprzedaż internetowa.
UWAGA: Szkolenie prowadzone jest przy uwzględnieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r., poz. 827. i nie obejmuje rynku usług finansowych.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
W ramach uczestnictwa zapewniamy również:
materiały drukowane, lunch bufet, nielimitowany bufet kawowy (kawa, herbata, soki, woda, ciastka, owoce) oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć:

10-17

Miejsce:
Gloden Floor Millenium Plaza
al. Jerozolimskie 123A
02-017 WarszawaWyświetl większą mapę
21.10.2014
Miejsce:
Warszawa
Kategoria:
Przy zgłoszeniu do 14 października 2014:
550.00 PLN + VAT
Później:
750.00 PLN + VAT

Eksperci
mec. Agnieszka Lisak
Radca prawny. Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej. ... czytaj więcej
kontakt
Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
(22) 100 45 55
Polecamy także
11-12.12.2017
Warszawa
Kategoria: PROFESJONALNA ASYSTENTKA/OFFICE MANAGER
13.12.2017
Warszawa
Kategoria: OCHRONA DANYCH
18-20.12.2017
Szczyrk
Kategoria: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI/SCRUM/AGILE
04.01.2018
Warszawa
Kategoria: PROFESJONALNA ASYSTENTKA/OFFICE MANAGER