Nova Skills
Feedback menedżerski – sztuka prowadzenia efektywnych rozmów oceniających
Jeśli chcesz, żeby Twój zespół nieustannie rozwiał się i odnosił sukcesy, niezbędne jest ciągłe podejmowanie działań korygujących ewentualne niepożądane efekty i generująch rozwój Twoich Ludzi.

Kluczowa jest tu umiejętność precyzyjnego udzielania informacji zwrotnej i komunikacji celów. Nie jest to proste zadanie – pracownicy bowiem bardzo często odbierają je jako atak i zamykają się na proponowane zmiany. Tymczasem feedback nie jest krytycznym wywodem, a skutecznym narzędziem umożliwiającym efektywne zarządzanie.

KORZYŚCI
Dzięki tym warsztatom:
 • Nauczysz się krok po kroku przeprowadzić skuteczną rozmowę oceniającą
 • Nabędziesz umiejętność oddziaływania na jakość i sposób wykonywania pracy przez Twoich podwładnych
 • Poznasz sposoby reagowania na emocje i negatywne reakcje podwładnego
 • Zdobędziesz narzędzia i metody planowania celów, zadań oraz kontrolowania pracowników
 • Dowiesz się, jakie informacje o rozmówcy zdobyć aby stanowiły rzetelny i obiektywny materiał
 • Poznasz techniki argumentacji i zadawania pytań pracownikowi na różnych etapach rozmowy
 • Dowiesz się jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów podczas udzielania feedbacku
 • Nabędziesz umiejętność wykorzystania feedbacku, aby skutecznie zmotywować pracownika

Warsztaty objęte są usługą Coach on Demand  aby dowiedzieć się więcej.


Metodologia:

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatu. W trakcie ich realizacji trener stosuje:
 • metody aktywizujące, odwołujące się do wiedzy i doświadczeń uczestników,  wzmacniające przepływ i wymianę wiedzy pomiędzy uczestnikami, miedzy innymi ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • dyskusje moderowane
 • mini wykłady systematyzujące wiedzę
 • analizę studiów przypadku opartych na realnych sytuacjach  zgłaszanych przez uczestników lub zaproponowanych przez trenera
 • odgrywanie scenek i odgrywanie ról służące ćwiczeniu wprowadzanych narzędzi i technik
 • sesje twórczego myślenia
 • informacje zwrotne dla uczestników dotyczące ich stylu działania, pomagające w identyfikacji mocnych stron oraz obszarów do rozwoju w obszarze związanym z tematem warsztatu
 • testy i kwestionariusze
Całość warsztatów prowadzona jest w formie aktywnych ćwiczeń bazujących na realnych sytuacjach zawodowych przy szczególnym uwzględnieniu funkcjonujących standardów.
PROGRAM
Doskonalone umiejętności:
 • Wyznaczanie celów
 • Aktywne słuchanie
 • Zadawanie pytań
 • Prowadzenie rozmowy oceniającej
 • Motywowanie poprzez ocenę
 • Przekazywanie negatywnej oceny
 • Radzenie sobie z konfliktem podczas rozmowy
Narzędzia dla uczestników:
 • Metoda wyznaczania i realizacji celów
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Techniki zadawania pytań
 • Model prowadzenia rozmowy oceniającej
 • Techniki udzielania informacji zwrotnej
KOMPETENCJE JAKO KLUCZ MENEDŻERSKIEJ OCENY PRACOWNIKÓW
 • Identyfikowanie obszarów poddawanych ocenie
 • Czym jest wiedza twarda i miękka?
 • Czym są umiejętności twarde i miękkie?
 • Kompetencje pracowników (oparte na wewnętrznym modelu kompetencji)
WPROWADZENIE DO TEMATU ZAJĘĆ
 • Prowadzący krótko omawia proces oceny pracowniczej oraz kompetencje potrzebne do jego właściwego przeprowadzenia.
 • Czemu ( komu) służyć ma ocena pracowników – celowość oceny – co z niej wynika dla efektywności pracy ( praca w grupach)
 • Funkcje oceny ( ewaluacyjna, rozwojowa)
 • 3 poziomy oceniania ( bieżący, miesięczny, okresowy)
FEEDBACK JAKO ELEMENT PROCESU OCENY PRACOWNIKA
 • Prezentacja definiująca pojęcie i jego znaczenie w procesie oceny pracowniczej.
CO MUSZĘ WIEDZIEĆ NIM ZACZNĘ OCENIAĆ, CZYLI PSYCHOLOGICZNE PUŁAPKI OCENIANIA
 • Podstawowe zniekształcenia w ocenianiu 
 • oceny a emocje
 • społeczny kontekst oceniania
 • wpływ wcześniejszych opinii na ocenę
 • wpływ ocen na fakty
PRZYGOTOWANIE OCENY PRACOWNIKÓW
 • Jak przygotować ocenę pracownika zespołu, aby była narzędziem wspierającym pracę i rozwój?
 • Kiedy oceniać, jak często?
 • Jak powinien przebiegać proces oceny?
 • Jak analizować dane i jak wyciągać wnioski?
ROZMOWA Z PRACOWNIKIEM KROK PO KROKU
 • Budowanie argumentacji – przygotowanie do rozmowy z pracownikiem
 • W jaki sposób rozpoczynać rozmowy z pracownikiem?
 • Jak zachęcić pracownika do otwartej rozmowy?
 • Jakie pytania i w jaki sposób zadawać?
 • Wyrażanie opinii i sądów
 • Wykorzystanie metafory, analogii i przykładu w prowadzeniu rozmów z pracownikami
 • Zachowania utrudniające i ułatwiające dobry kontakt
 • Miejsce rozmowy, postawa, mowa ciała oraz inne czynniki wpływające na przebieg rozmowy
WYKORZYSTYWANIE UMIEJĘTNOŚCI SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI W ROZMOWIE OCENIAJĄCEJ
 • Aktywne słuchanie (słuchanie empatyczne i dialogowe)
 • Zadawanie pytań
 • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Komunikacja niewerbalna
 • Oddzielenie faktów od opinii i zachowań od osoby
 • Ćwiczenie umiejętności
PRZEPROWADZENIE ROZMOWY OCENIAJĄCEJ
 • Ćwiczenie w którym uczestnicy odgrywają zarówno rolę pracownika jak i menedżera.
 • Uczestnicy po uprzednim przygotowaniu odgrywają scenę rozmowy dotyczącej  oceny pracownika. Po symulacji uczestnicy i trener wymieniają konstruktywne uwagi. Przykłady dotyczą  typowych rozmów o niskim stopniu trudności.
PRZEKAZYWANIE TRUDNYCH WIADOMOŚCI
 • Symulacja rozmowy w trakcie  której przełożony ma przekazać “trudne” wiadomości
JAK UNIKAĆ BŁĘDÓW W ROZMOWACH Z PRACOWNIKAMI?
 • Z czego wynikają nieumiejętne reakcje na postawy pracowników?
 • Przekonania wspierające i utrudniające asertywne stawianie wymagań
 • Jak nie wpadać w pułapki:
 • Nadmiernego krytycyzmu
 • Lęku przed formułowaniem negatywnych ocen
 • Dystansu władzy
 • Manipulacji emocjonalnej
 • Zamglenia i kłamstwa
 • Oporu i obrony przed przyjęciem oceny
ZAGROŻENIA PODCZAS ROZOWY OCENIAJĄCEJ
 • Brak klarownych kryteriów oceny.
 • Efekt ostatniej chwili.
 • Efekt czynników ekstremalnych.
 • Efekt faworyzowania.
 • Efekt zawyżonej oceny.
 • Efekt twardej ręki.
 • Efekt "złotego środka".
 • Efekt potrzeby firmy.
PROWADZENIE ROZMOWY OCENIAJĄCEJ Z PRACOWNIKIEM CO DO KTÓREGO MOŻNA NAPOTKAĆ NA TRUDNOŚCI
 • Prezentacja przedstawiająca  problemy,  które może napotkać przełożony w trakcie rozmowy oceniającej.  Opis typów zachowań “trudnych” pracowników i metody radzenia sobie z nimi.
 • Ćwiczenie. Uczestnicy po uprzednim przygotowaniu odgrywają scenę rozmowy dotyczącej oceny pracownika. W przykładach występują typy „trudnych” pracowników.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Godziny zajęć:
Dzień I 10:00 - 17:00
Dzień II 9:00 - 16:00

Miejsce:
JM HOTEL 4*
ul. Grzybowska 45
00- 844 Warszawa

Noclegi (podane ceny zawierają podatek Vat):
319 zł - pokój jednoosobowy ze śniadaniem
359 zł - pokój dwuosobowy ze śniadaniami
40 zł - miejsce w garażu podziemnym

Rezerwacja: 22 278 89 14

Podczas rezerwacji prosimy o podanie hasła "NOVA SKILLS" - preferencyjne ceny obowiązują wyłącznie dla Klientów Nova Skills na powyższe hasło w terminie szkolenia.

jmhotel

18-19.02.2016
Miejsce:
Warszawa
Kategoria:
Przy zgłoszeniu 1 os.:
970.00 PLN + VAT
Przy zgłoszeniu 2 os. i więcej:
870.00 PLN + VAT

Eksperci
 Cyprian Jędrkowiak
EXECUTIVE COACH & TEAM COACH, Trener, Konsultant Jest certyfikowanym Coachem ICC (International Coaching Community) oraz ... czytaj więcej
kontakt
Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
(22) 100 45 55
Polecamy także
11-12.12.2017
Warszawa
Kategoria: PROFESJONALNA ASYSTENTKA/OFFICE MANAGER
13.12.2017
Warszawa
Kategoria: OCHRONA DANYCH
18-20.12.2017
Szczyrk
Kategoria: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI/SCRUM/AGILE
04.01.2018
Warszawa
Kategoria: PROFESJONALNA ASYSTENTKA/OFFICE MANAGER