Nova Skills
Dokumentacja Spółki z o.o. i akcyjnej - tworzenie i aktualizacja 9 kluczowych dokumentów spółki
KORZYŚCI
Celem warsztatów jest kompleksowe przygotowanie uczestników do tworzenia i aktualizacji kluczowych dokumentów spółki z o.o. i akcyjnej zgodnie z obowiązującymi wymogami i aktualnym orzecznictwem.

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami tworzenia i aktualizacji 9 kluczowych dokumentów zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych:
 • Umowa/statut spółki
 • Uchwały
 • Protokoły z posiedzeń
 • Regulaminy
 • Rozporządzenia
 • Procedury
 • KRS
 • Umowy i kontrakty
 • Pełnomocnictwa
Metodologia:
 • praca z dokumentami
 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
 • rozwiązywanie problemów praktycznych tzw. kazusów
PROGRAM
MODUŁ I - DOKUMENTACJA WEWNĘTRZNA

KLUCZOWE WARUNKI I REGULACJE W ZAKRESIE PROWADZENIA DOKUMENTACJI SPÓŁKI
 • Rodzaje dokumentów w firmie (podział na dokumenty wewnętrzne i zewnętrzne)
 • Prowadzenie dokumentacji w świetle KSH
 • Naruszenia wymogów dokumentacji - skutki dla członków organów spółek
 • Podpisywanie dokumentacji
KLUCZOWE POJĘCIA Z ZAKRESU PRAWA SPÓŁEK, POZWALAJĄCE NA SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI SPÓŁKI
 • Organy w spółkach kapitałowych i ich obowiązki w związku z zakończeniem roku obrotowego, w tym obowiązku w zakresie sporządzania dokumentacji
 •  „Cykl życia spółki” w świetle Ustawy o rachunkowości i Kodeksu spółek handlowych,
 • Kapitał zakładowy
 • Organy w spółkach kapitałowych i ich rola
 • Zasady zatrudniania członków zarządu (umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt menadżerski – jako dokument będący podstawą świadczenia pracy)
 • Kto z członkiem zarządu podpisuje umowę o pracę
 • Zasady odwoływania członków zarządu
 • Mandat a kadencja
 • Efektywny nadzór właścicielski w spółkach kapitałowych
UMOWA SPÓŁKI/STATUT SPÓŁKI
 • Umowa spółki, statut, akt założycielski, shareholders agreement
 • Zasady zmiany umowy spółki
 • Czy zmiana umowy spółki wymaga do swojej ważności wpisu do KRS (rodzaje wpisów, wpisy konstytutywne, a wpisy deklaratoryjne)
UCHWAŁY
 • Organy w spółkach kapitałowych i podejmowane przez nie uchwały
 • Kiedy wymagana jest uchwała? Czy niekiedy można zrezygnować z podejmowania uchwał?
 • Jak tworzyć uchwałę?
 • Kto może podpisać uchwałę?
 • Sposoby głosowania nad uchwałami (większość bezwzględna, kwalifikowana, zwykła)
 • Pojęcie kworum, ile osób musi brać udział w posiedzeniu organu, by można było podjąć uchwałę
 • Zasady wprowadzania uchwał – kiedy wchodzą w życie?
PROTOKOŁY
 • Tworzenie protokołów z obrad Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Jak skonstruowany jest protokół i co musi zawierać?
 • Najczęstsze błędy w zakresie przygotowywania protokołów
 • Jak bezpiecznie przechowywać protokoły z posiedzeń
REGULAMINY, ROZPORZĄDZENIA, PROCEDURY W FIRMIE
 • Znaczenie prawne procedur, rozporządzeń i regulaminów
 • Regulamin jako dokument porządkujący pracę w firmie
 • Struktura organizacyjna w firmie
 • Przykłady dobrych rozwiązań zawartych w regulaminach, rozporządzeniach
MODUŁ II - DOKUMENTACJA ZEWNĘTRZNA

DOKUMENT PEŁNOMOCNICTWA
 • Rodzaje pełnomocnictw
 • Zasady reprezentacji spółki – kto i na jakich zasadach może ją reprezentować?
 • Konstruowanie pełnomocnictwa w zależności od powierzonej czynności
 • Najczęstsze błędy przy tworzeniu pełnomocnictw – praca z dokumentem
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
 • Odpis z KRS, jako „dowód osobisty” spółki
 • Jak uzyskać dane z KRS?
 • Analiza odpisu z KRS – praca z dokumentem
 • Zgłaszanie danych – obowiązki i terminy
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, jako dodatkowy rejestr służący wpisywaniu przedsiębiorców
DOKUMENTACJA W ZAKRESIE KONTRAKTOWANIA I ZAWIERANIA UMÓW
 • Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?
 • Podstawowe elementy umowy
 • Zasady reprezentacji podmiotów w kontekście zawierania umów,
 • Problem zawarcia umowy z osobą nieuprawnioną – czy taka umowa jest ważna,
 • Aneks – zasady sporządzania
 • Kultura zawierania umowy i kultura tworzenia dokumentów – dokument jako element wizerunku firmy
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Godziny zajęć:
Dzień I 10:00 - 16:00
Dzień II 9:00 - 15:30

W ramach uczestnictwa zapewniamy również:
materiały drukowane, lunch bufet, nielimitowany bufet kawowy (kawa, herbata, soki, woda, ciastka, owoce) oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć:

Dzień I - 10-16
Dzień II - 9-16

Miejsce:
Golden Floor Millenium Plaza
al. Jerozolimskie 123A
02-017 WarszawaWyświetl większą mapę Miejsce:
JM HOTEL 4*
ul. Grzybowska 45
00- 844 Warszawa

Noclegi (podane ceny zawierają podatek Vat):
319 zł - pokój jednoosobowy ze śniadaniem
359 zł - pokój dwuosobowy ze śniadaniami
40 zł - miejsce w garażu podziemnym

Rezerwacja: 22 278 89 14

Podczas rezerwacji prosimy o podanie hasła "NOVA SKILLS" - preferencyjne ceny obowiązują wyłącznie dla Klientów Nova Skills na powyższe hasło w terminie szkolenia.

jmhotel

17-18.02.2016
Miejsce:
Warszawa
Kategoria:
BIURO ZARZĄDU
Przy zgłoszeniu 1 os.:
990.00 PLN + VAT
Przy zgłoszeniu 2 os. i więcej:
870.00 PLN + VAT

Eksperci
mec. Agnieszka Lisak
Radca prawny. Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej. ... czytaj więcej
kontakt
Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
(22) 100 45 55
Polecamy także
11-12.12.2017
Warszawa
Kategoria: PROFESJONALNA ASYSTENTKA/OFFICE MANAGER
04.01.2018
Warszawa
Kategoria: PROFESJONALNA ASYSTENTKA/OFFICE MANAGER
13.12.2017
Warszawa
Kategoria: OCHRONA DANYCH
18-20.12.2017
Szczyrk
Kategoria: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI/SCRUM/AGILE