Nova Skills
Certyfikowany Asystent Zarządu Spółki z o.o. i akcyjnej
Warsztaty opierają się na unikalnym modelu kompetencyjnym Asystentów Zarządu i Rad Nadzorczych opracowanym przez ekspertów i praktyków od wielu lat wspierających działania Biur Zarządu.

Dwa starannie opracowane moduły zapewniają kompleksowe i wielopoziomowe przygotowanie uczestników do reprezentowania i skutecznego wspierania działań Zarządów i Rad Nadzorczych spółek z o.o. i akcyjnych.
KORZYŚCI
Dzień I – Kompendium Prawa Spółek - praktyka działania Asystenów Zarządu spółek z o.o. i akcyjnych
 • poznasz kluczowe aspekty prawne funkcjonowania organów spółek
 • dowiesz się jakie kompetencje posiadają członkowie poszczególnych organów
 • zdobędziesz wiedzę nt. obsługi zarządu i rad nadzorczych w zakresie dokumentacji
 • dowiesz się jak zawierać oraz zabezpieczać umowy i kontrakty
 • poznasz zasady przechowywania i udostępniania dokumentacji korporacyjnej
Dzień II - Efektywność osobista i organizacja pracy Asystentów Zarządu
 • poprawisz swoją efektywność oraz lepiej zorganizujesz pracę własną oraz innych
 • dowiesz się jak sprawnie komunikować się z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • nauczysz się rozwiązywać problemy i zarządzać trudnymi sytuacjami w pracy biura
 • odkryjesz w sobie motywację i energię do rozwijania swoich kompetencji i zdolności
 • poznasz podstawy biznesowego savoir-vivre`u, etykiety, precedencji i zachowania się w sytuacjach towarzyskich
 • nauczysz się profesjonalnie reprezentować Firmę w sytuacjach biznesowych i towarzyskich


Metedologia:
80/20 - 80% zajęć stanowią ćwiczenia 20% prezentacje i mini-wykłady

 • Rozwiązywanie realnych sytuacji, konkretnych przypadków uczestników szkolenia przez nich samych z pomocą trenera (ćwiczenia te są realizowane indywidualnie, w parach, w grupach)
 • Indywidualne prace nad rozwojem kompetencji w określonych obszarach
 • Feedback trenera (komentarze, naprowadzanie na optymalne rozwiązania = facylitacja, sugestie rozwiązań)
 • Analiza studiów przypadków uczestników (case study’s) oraz dyskusje moderowane
 • Testy i kwestionariusze
PROGRAM
Dzień I – Kompendium Prawa Spółek - praktyka działania Biura Zarządu
 
Problematyka obrotu gospodarczego i zawieranych w nim umów
 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej w kraju
 • Miejsce rejestracji przedsiębiorców
 • Dokumenty zaświadczające o wiarygodności przedsiębiorców (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie z CEIDG)
 • Zasady zawierania umów w firmie i sporządzania aneksów
 • Osoby uprawnione do zawierania umów w firmie: działanie przez wspólników, członków zarządu, pełnomocników, prokurentów
 • Co to jest prokura?
 • Formy czynności prawnych (pisemna, akt notarialny, notarialne poświadczenie podpisu…)
 • Zasady uwierzytelniania dokumentów
Rodzaje dokumentacji w firmie
 • Umowa z kontrahentami
 • Dokumentacja korporacyjna (umowa spółki, statut, akt założycielski, uchwały, protokoły, regulaminy zarządu i rady nadzorczej)
 • Regulaminy w firmie i ich rodzaje
Szczegółowe zagadnienia z zakresu prawa spółek
 • Rodzaje spółek
 • Kapitał zakładowy, pojęcie wkładu, udziału, aportu
 • Organy spółek, czy każda spółka musi mieć organy
Zarząd
 • Rola zarządu w spółce, zadania i kompetencje
 • Obowiązki członków zarządu w związku z zakończeniem roku obrotowego
 • Sporządzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki
 • Co powinno zawierać sprawozdanie zarządu? (podstawowe błędy popełniane przy pisaniu sprawozdań)
 • Opinia biegłego rewidenta, kiedy jest sporządzana oraz jej znaczenie
 • Sprawozdanie finansowe i jego elementy
 • Jakie dokumenty są składane obligatoryjnie przez spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego w związku z zakończeniem roku obrotowego?
Rada Nadzorcza
 • Rola Rady Nadzorczej w spółce
 • Zadania i kompetencje
Zgromadzenie wspólników
 • Rola Zgromadzenia Wspólników w spółce
 • Zadania i kompetencje
Dzień II - Efektywność osobista i organizacja pracy Asystentów Zarządu

Standardy komunikacji z Klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • Diagnoza umiejętności komunikacyjnych
 • Zakłócenia w komunikacji
 • Jak mówić, aby ludzie czuli się rozumiani, a nie ignorowani?
 • Na czym polega język świata rozmówcy
 • Dopasowanie do rozmówcy – zastosowanie indywidualnych stylów komunikacyjnych - diagnoza
 • Jak przekazać swoje stanowisko, by było ono rozumiane?
 • doskonalenie umiejętności w sytuacjach ćwiczeniowych
 • Aranżacja trudnych sytuacji oraz informacja zwrotna i powtórzenia z zastosowaniem nowych możliwości
 • Rola dystansu i angażowania się w komunikacji
 • Zbieranie informacji o potrzebach działów w firmie
 • Uzyskanie informacji od przełożonych
Efektywność i organizacja czasu pracy Asystenta Zarządu
 • Diagnoza własnej struktury czasu
 • Jaki wpływ ma Twoja struktura czasu na organizowanie działań i zadań?
 • Jak postrzegasz czas – test postrzegania  wg Zimbardo - diagnoza
 • Jakie są Twoje kluczowe obszary działania?
 • W jaki sposób wartościujesz czas?
Postawa i rola Asystenta Zarządu, samoświadomość, postawa, zachowania
 • Model SMART – zarządzanie celami
 • Zarządzanie trudnymi sytuacjami
 • Radzenie sobie z trudnymi pytaniami, wątpliwościami i zastrzeżeniami przy użyciu języka perswazji
Inteligencja emocjonalna
 • Umiejętność panowania nad emocjami a sztuka autoprezentacji
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna 
 • Kontrola w relacjach z innymi
 • Wewnętrzny dialog a emocje
 • Inteligencja emocjonalna
 • Empatia
 • Wnioski ze spotkań z pracownikami i klientami
Asertywność
 • Co to znaczy być asertywnym?
 • Stosowanie drabinki interwencji w rozmowie z pracownikiem
 • Koncepcja Pameli Butler
 • Jak mnie widzą inni?
 • Technika zdartej płyty i zamglenia
 • Udzielanie pracownikom pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej
 • Kiedy należy powiedzieć „nie”, czyli asertywne stawianie granic
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
W ramach uczestnictwa zapewniamy również: materiały drukowane, lunch bufet, nielimitowany bufet kawowy (kawa, herbata, soki, woda, ciastka, owoce) oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć:

I dzien 10:00-17:00
II dzien 09:00 - 16:00

Miejsce:
Golden Floor Millenium Plaza
al. Jerozolimskie 123A
02-017 WarszawaWyświetl większą mapę
19-20.05.2016
Miejsce:
Warszawa
Kategoria:
BIURO ZARZĄDU
Przy zgłoszeniu 1 os.:
970.00 PLN + VAT
Przy zgłoszeniu 2 os. i więcej:
870.00 PLN + VAT

Eksperci
mec. Agnieszka Lisak
Radca prawny. Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej. ... czytaj więcej
 Cyprian Jędrkowiak
EXECUTIVE COACH & TEAM COACH, Trener, Konsultant Jest certyfikowanym Coachem ICC (International Coaching Community) oraz ... czytaj więcej
kontakt
Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
(22) 100 45 55
Polecamy także
11-12.12.2017
Warszawa
Kategoria: PROFESJONALNA ASYSTENTKA/OFFICE MANAGER
04.01.2018
Warszawa
Kategoria: PROFESJONALNA ASYSTENTKA/OFFICE MANAGER
13.12.2017
Warszawa
Kategoria: OCHRONA DANYCH
18-20.12.2017
Szczyrk
Kategoria: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI/SCRUM/AGILE