Nova Skills

Aktualności

Nie taki konflikt straszny. 7 dowodów na to, że niezgoda buduje.
18 sierpnia 2014 | Poniedziałek
Konflikty zazwyczaj kojarzą się nam negatywnie, dlatego częściej koncentrujemy się na przykrych konsekwencjach sporów. Wszystko zależy od naszego myślenia, jeśli nasze nastawienie do konfliktów jest tylko i wyłącznie negatywne to nie będziemy w stanie dostrzegać pozytywów sytuacji konfliktowych. Jeżeli będziemy myśleć, o konflikcie jak o normalnym zjawisku pojawiającym się w relacji między ludźmi z pewnością dostrzeżemy korzyści konfrontacji. Konflikty rozwiązywane systematycznie mogą mieć pozytywne strony. Przedstawiamy najważniejsze z nich...
1. Budowanie, wzmacnianie relacji

Konflikt może budować relacje pod warunkiem, że ludzie potrafią znaleźć przyczyny konfliktu, czyli rozpoznać różnice, jakie ich dzielą. W trakcie określania tego, co jest dla nas ważne mamy okazję poznawać siebie, swoje wartości i potrzeby. Konflikt będzie również okazją do poznawania drugiego człowieka pod warunkiem, że w empatyczny sposób będziemy starali wczuć się w położenie drugiej strony, będziemy dążyli do zrozumienia jego argumentacji i zachowania. Poprzez dialog i pozytywne nastawienie będziemy poznawać potrzeby oraz poglądy partnera, co będzie prowadziło do budowania znajomości i wzmacniania relacji.

2. Podnoszenie samooceny


Pozytywne rozwiązanie konfliktu może dostarczać satysfakcji stronom, ponieważ potrafiły poradzić sobie w trudnej sytuacji. Strony mogą być dumne z tego, że pomimo sprzeczności interesów w drodze sensownych negocjacji podzieliły dobra, które stały się przedmiotem konfliktu. Satysfakcja jest tym większa im bardziej trzymamy na wodzy nasze emocje i jesteśmy w stanie dojść do porozumienia. Są oczywiście osoby, które czują się dowartościowane, kiedy z konfliktu jedynie one wychodzą zwycięsko i zabierają wszystko. Taka egoistyczna postawa ewidentnie lekceważy potrzeby drugiej strony, dlatego nie jest w większości sytuacji społecznie akceptowana.

3. Budowanie zaufania


W sytuacji, kiedy trzeba wypracować porozumienie ważne jest wzajemne zaufanie stron. Kiedy strony dojdą do porozumienia choć raz, w kolejnych konfliktach będą miały do siebie więcej zaufania.

4. Rozwijanie kreatywności


Prezentowanie przeciwnych stanowisk, często jest okazją do tego, aby stworzyć nową jakość. Dzieje się tak dlatego z wielu powodów. Po pierwsze każda strona prezentuje swoje wizje, szukając słabych punktów w propozycjach partnera, czego on sam wcześniej nie dostrzegał. Odpowiadając na zarzuty, człowiek szuka nowych rozwiązań, a więc może na bieżąco usprawniać swój pomysł. Po drugie, strony w konflikcie mogą połączyć w jedną całość najlepsze swoje rozwiązania, odrzucając mniej trafne pomysły.

Jest to zdrowa rywalizacja, kiedy konflikt mobilizuje strony do generowania nowych rozwiązań. Bardzo często w pojedynkę człowiek nie jest w pełni zmobilizowany do procesu twórczego. Dopiero obecność drugiej strony jest źródłem maksymalnego pobudzenia, które przekłada się na kreatywność i produktywność. Na podstawie badań okazało się, że niektóre osoby w sytuacjach konfliktowych w bardziej efektywny sposób wykorzystują swoje umiejętności. Pobudzone do działania przejawiają większą ciekawość, a przez to zwiększają swoją kreatywność.

W organizacji bardzo często dochodzi do intencjonalnego stymulowania twórczych konfliktów, aby w ten sposób osiągać lepsze rezultaty wyników pracy. Cel ten zazwyczaj jest realizowany poprzez:
  • Stwarzanie przyjaznej atmosfery do dialogu
  • Wspieranie zdrowej rywalizacji między grupami i zespołami
  • Wprowadzanie do zespołu nowych pracowników prezentujących nowe wartości, innowacyjne rozwiązania, niekonwencjonalne myślenie
  • Wspólne podejmowanie decyzji, co do struktury, norm, oraz procedur
5. Szansa na wprowadzenie zmian, usprawnień

Zdarzają się negocjacje w konflikcie, które otwierają drogę do wprowadzenia zmian. Konflikt burząc stary, ustalony ład jest szansą na wprowadzenie innowacji, zmian, które mogą usprawniać działanie np.: firmy, związku. Człowiek potrzebują czasem „rewolucji”, aby zmienić swoje przyzwyczajenia, które nie do końca mu służą.

6. Nauka na przyszłość


Konflikty są nieodłącznym elementem życia człowieka, dlatego warto wyciągać wnioski z każdego sporu, w którym bierzemy udział. Dzięki temu do następnego konfliktu podejdziemy np.: z większym spokojem, bardziej pewni swoich kompetencji. Jeśli będąc w konflikcie analizujemy swoje reakcje istnieje prawdopodobieństwo, że w kolejnej sytuacji konfliktowej będziemy eliminować nasze niedociągnięcia, słabe strony oraz będziemy koncentrować się na mocnych stronach naszego stylu relacji w konflikcie.
 
Konflikty uczą nas tolerancji, pokazują różnorodność postaw oraz poglądów. Zdarzają się również sytuacje, choć niektórym trudno się do tego przyznać, że się mylimy i dopiero rzeczowa konfrontacja uświadamia nam błędne myślenie. Wychodząc z takiego konfliktu można mieć poczucie porażki lub świadomość, że czegoś się nauczyliśmy.

7. Rozładowanie napięcia


Konflikt jest również okazją do rozładowania napięcia, które narasta na skutek sprzeczności interesów. Konfrontacja jest okazją do wyrażenia emocji, napięcia w związku z zaistniałym sporem. Kumulowanie napięcia jest bardzo szkodliwym mechanizmem. Normy społeczne nie pozwalają w normalnych sytuacjach życiowych odreagowywać tego napięcia. Rozładować je można w sposób konstruktywny w konflikcie.

Ekspert Nova Skills Sp. z o.o.


Galeria