Nova Skills

Aktualności

Feedback menedżerski w 5 krokach. Jak przeprowadzić skuteczną rozmowę oceniającą?
26 października 2016 | Środa
Jeśli chcesz, żeby Twój zespół nieustannie rozwiał się i odnosił sukcesy, niezbędne jest ciągłe podejmowanie działań korygujących ewentualne niepożądane efekty i generująch rozwój Twoich Ludzi.

Kluczowa jest tu umiejętność precyzyjnego udzielania informacji zwrotnej i komunikacji celów. Nie jest to proste zadanie – pracownicy bowiem bardzo często odbierają je jako atak i zamykają się na proponowane zmiany. Tymczasem feedback nie jest krytycznym wywodem, a skutecznym narzędziem umożliwiającym efektywne zarządzanie.

Oto 5 ZASAD skutecznego feedbacku menedżerskiego:
ZADADA I. Opisz zachowanie, które chcesz zmienić
To jest najistotniejsza faza. Ważne jest przede wszystkim, żeby druga strona rozumiała istotę zagadnienia; po drugie, żeby przyznała, że istnieje problem; po trzecie, żeby uznała potrzebę zmian.

ZASADA II. Opisz pożądane zachowanie

W tej fazie powinieneś czytelnie i konkretnie opisać zachowanie, którego oczekujesz. Upewnij się, czy druga osoba dobrze zrozumiała treść, którą chciałeś przekazać.
 
ZASADA III. Rozwiązań szukajcie wspólnie
Nie podawaj i nie narzucaj gotowych rozwiązań. Spraw aby druga osoba,  z Twoją pomocą, sama zaproponowała rozwiązanie. Człowiek najlepiej uczy się na własnych błędach, wyciągając wnioski z zachowań niepożądanych i szukając alternatywnych.

ZASADA IV. Skup się na tym co dobre

Feedback nie może być tylko i wyłącznie krytyką. Powinien również zwracać uwagę na pozytywne aspekty działania czy zachowania. Żadna osoba nie działa bądź zachowuje się wyłącznie źle. Wskazanie pozytywów ułatwi przyjęcie negatywów i nie pozwoli na utratę wiary w siebie lub zamknięcie się w sobie. Ukazywanie tylko i wyłącznie tego, co zostało wykonane źle jest zasadniczo destruktywne. Takie postępowanie zawiera, dającą się odczuć, negatywną postawę i zmierza do zerwania kontaktów.

ZASADA V. Osiąganie porozumienia

Feedback powinien zakończyć się wspólnym postanowieniem podjęcia pewnych działań (np. zmiany zachowania, treningu, ustalenie i wprowadzenie nowych procedur) służących wyeliminowaniu błędów i zachowań niepożądanych. Warto również ustalić terminy dokonywania zmian i –  jeśli zmiany te są duże – daty osiągania poszczególnych etapów.

Ekspert Nova Skills Sp. z o.o.Galeria